Τι με ώθησε να θέσω υποψηφιότητα

Στο Δήμο Βέροιας, όπου η οικονομία του στηρίζεται κατά μεγάλο ποσοστό στην αγροτική παραγωγή, επιτακτική ανάγκη είναι, να αναβαθμιστεί ο ρόλος των πρωταγωνιστών της υπαίθρου αγροτών, και να τους παρέχεται υπεύθυνη ενημέρωση και καθοδήγηση σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε να υπάρξει άνθηση του πρωτογενή τομέα, αποφέροντας καρπούς στην τοπική οικονομία και βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής των πολιτών του Δήμου.

Επίσης, η ανάπτυξη του αγροτουρισμού θα άφηνε σίγουρα θετικό κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Καλλιεργητής ροδάκινων και νεκταρινιών
Ιδρυτής και Πρόεδρος (2019-2023) του Α.Σ. Ημαθίας

"ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ"